O nas

Naszą modlitwą odpowiadamy na prośbę Maryi o Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca.

Nasze comiesięczne, męskie spotkania są odpowiedzią na zaproszenie płynące od Bożej Matki, aby wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny wszelkie zniewagi, grzech i bluźnierstwa. Dla wielu z nas modlitwa różańcowa w męskiej wspólnocie jest kontynuacją lub przygotowaniem do całkowitego zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.


Data:
każda, pierwsza sobota miesiąca

Miejsce:
Bazylika św. Jana Chrzciciela,
ul. Bogurodzicy, Szczecin

Godzina:
7:00


Rozpoczynamy Mszą świętą w Bazylice. Następnie wyruszamy z modlitwą różańcową (idziemy chodnikami, w małych grupach), docierając do miejsca docelowego, które zostanie podane na zakończenie Mszy świętej.

Więcej o Nabożeństwie Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca znajdziesz niżej.